66-51-E/01 Prodavačské práce

Prodavač

  • Délka a forma studia — tříleté denní studium,
  • obor vzdělávání je určen pro absolventy všech typů základních škol,
  • vstupní předpoklady uchazeče - ukončení povinné školní docházky, zdravotní způsobilost,
  • způsob ukončení studia — závěrečná zkouška, výuční list,
  • uplatnění absolventa - pracovník v prodejnách různých typů, prodavač, skladník, manipulátor zboží, pokladní.

Více informací zde Prodavač leták

Projekt podporují: