78-42-M/04 Zdravotnické lyceum

Zdravotnické lyceum

Termín pro podání přihlášky:  do 1.3.2021

Přijímací zkouška se koná formou jednotných testů z českého jazyka a literatury a matematiky. Kritéria budou upřesněna na webových stránkách školy do 31.1.2021

Absolvent zdravotnického lycea si osvojí vědomosti a dovednosti z biologie, chemie a fyziky na úrovni potřebné pro úspěšné studium zdravotnických a medicínských oborů na vysokých školách a vyšších odborných školách. Orientuje se v organizaci a řízení zdravotnictví, má všeobecný rozhled v oblasti zdravotnictví, v lékařských i nelékařských povoláních amožnostech jejich vzdělávání. Zná nové trendy v péči o zdraví obyvatelstva a programy na podporu zdraví.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů LYC - LYCEA
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 15,3% (75,8) 21,2% (37,8) 33,1% (97,1%) 100% (0%)
2019 43,6% (86,3) 38,6% (46,1) 36,6% (94,6%) 26,7% (5,4%)
2018 28,1% (72,6) 26,3% (40,3) 11,4% (81,3%) 7,0% (18,8%)
2017 16,0% (0) 16,8% (0) 9,2% (75%) 8,4% (20%)
2016 52,8% (83,2) 42,3% (59,0) 26,0% (88,9%) 46,3% (3,7%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 8,2% (34) 26,5% (20,5) 8,2% (50%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 1,8% (12) 1,8% (4,3) 1,8% (0%) 1,8% (50%)
2017 13,8% (32) 5,2% (19,5) 6,9% (33,3%) 1,7% (33,3%)
2016 18,1% (40) 16,7% (32,5) 27,8% (71,4%) 100% (0%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 16,7% (45,3) 16,7% (24,3) 16,7% (40%) 16,7% (40%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 16,7% (46,3) 16,7% (25,0) 16,7% (50%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 11,8% (56) 26,8% (38,1) 16,5% (84,1%) 100% (0%)
2019 44,5% (64) 37,5% (49,3) 22,7% (84,1%) 21,1% (9,1%)
2018 27,2% (62) 22,4% (43,4) 11,2% (75,7%) 4,8% (21,6%)
2017 9,3% (58) 3,9% (42,8) 2,3% (60,7%) 3,1% (25%)
2016 18,9% (62) 38,6% (51,2) 24,2% (86,8%) 59,8% (2,6%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: