53-41-M/03 Praktická sestra

Praktická sestra

Termín pro podání přihlášky:  do 1.3.2021

Přijímací zkouška se koná formou jednotných testů z českého jazyka a literatury a matematiky. Kritéria budou upřesněna na webových stránkách školy do 31.1.2021

Absolventi oboru praktická sestra si osvojí vědomosti a dovednosti potřebné pro poskytování ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského procesu. Uplatní se v různých zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru, např. v nemocnici, na poliklinikách a v lékařských nebo ošetřovatelských centrech, v ordinacích praktických nebo odborných lékařů a v domácí ošetřovatelské péči, jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociální péče
a služeb. Vzdělávání probíhá v těsné spojitosti se zdravotnickými pracovišti, kde je těžiště praktického vyučování. Žáci po úspěšném ukončení vzdělávání jsou připraveni také ke studiu na vyšší odborné škole nebo vysoké škole.

Projekt podporují: