68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Úředník - diplomat

Absolventi mají pracovní uplatnění na všech úřadech státní správy, obecní úřady, magistráty, krajské úřady, celníci, policie, soudy, pojišťovny, sociální správa, ministerstva. Dále pokračují ve vysokoškolském studiu a to zejména práva, veřejná správa, diplomacie.

Specializované vyučovací předměty: právo, veřejná správa, veřejné finance, politologie, diplomacie, public relations, EU, kultura ve veřejné správě, ČR v evropských dimenzích, …

Absolventi školy mají široké uplatnění ve veřejné správě a na úřadech, případně studují VŠ. Obor vyučují odborníci na veřejnou správu a právo.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 70,1% (78,4) 67,7% (37,4) 70,1% (95,2%) 100% (0%)
2019 53,3% (73,7) 61,5% (32,9) 43,0% (80,6%) 41,5% (12,9%)
2018 56,2% (67,4) 49,7% (32,0) 78,4% (87,9%) 81,7% (1,7%)
2017 41,3% (60) 16% (0) 19,3% (56,8%) 27,3% (21,6%)
2016 75% (74,2) 78,4% (55,8) 64,2% (82,2%) 38,5% (15,6%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 100% (64) 94,1% (44,3) 79,4% (85,7%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Ruský jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 30% (52,6) 30% (32,6) 40% (85,7%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 60,4% (54) 56,7% (32,8) 47,6% (73,1%) 100% (0%)
2019 61,8% (58) 50,3% (36,5) 43,9% (71,4%) 35,0% (14,3%)
2018 63,7% (58) 71,3% (38,9) 78,3% (83,6%) 81,5% (1,6%)
2017 50,6% (56) 65,6% (47,0) 53,9% (74,4%) 36,4% (18,6%)
2016 68% (62) 68% (46,3) 60% (79,2%) 38,7% (14,6%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: