28-57-E/01 Keramická výroba

Škola pro život - keramik

  • tříletý obor s výučním listem více informací zde
  • nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP)
Projekt podporují: