36-57-E/01 Malířské a natěračské práce

Škola pro život - malíř

  • tříletý obor s výučním listem více informací zde
  • nutno doložit doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP)
Projekt podporují: