36-67-E/01 Zednické práce

Škola pro život - zedník

  • tříletý obor s výučním listem více informací zde
  • nutno doložit doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP)
Projekt podporují: