41-52-E/01 Zahradnické práce

Škola pro život - zahradník

  • tříletý obor s výučním listem více informací zde
  • nutno doložit doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP)
Projekt podporují: