75-41-E/01 Pečovatelské služby

Pečovatelské služby - Pečovatelské práce

Pečovatelské práce tříletý obor vzdělání 75-41-E/01
Charakteristika oboru vzdělání
Je vhodný pro dívky i chlapce. Absolventi jsou schopni vykonávat přímou obslužnou péči o klienty. Pomoc při oblékání, hygieně, chůzi, úpravě lůžka, pomoc s jídlem, zajišťování nákupu, úklid v domácnosti, doprovod klienta, drobné osobní služby, základní péče o děti. Učí se komunikovat a vhodně jednat s klienty v různých situacích. Naučí se práce spojené s péčí o prádlo – praní, žehlení, opravy prádla, základy ručního a strojového šití. Zvládnou základní práce v kuchyňském provozu. Ovládají všechny úklidové práce nutné pro péči o domácnost pacienta, ale i v sociálních zařízeních.

Základní podmínky přijetí:

  • ukončená povinná školní docházka ve speciální nebo praktické škole,
  • ukončená povinná školní docházka na základní škole i v nižším
    než 9. ročníku,
  • aktuální zpráva o vyšetření uchazeče ze školského poradenského zařízení
    (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum),
  • zdravotní způsobilost uchazeče,
  • zdravotní průkaz, očkování proti žloutence typu B.

Uplatnění absolventů v praxi
Na současném trhu práce je tento obor velmi populární, preferovaný a žádaný. Oproti minulým létům je péči o postižené spoluobčany věnována větší pozornost a finanční zabezpečení.
Absolventi se uplatní ve zdravotnických nebo sociálních zařízeních jako pečovatelé, pracovníci kuchyňských provozů, prádelen, šicích dílen, v uklízecích službách nebo v terénních sociálních službách.
Vzdělání se ukončuje jednotnou závěrečnou zkouškou, která se skládá z písemné zkoušky, praktické zkoušky z odborného výcviku a ústní zkoušky z odborných předmětů.
Dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia ve středních školách.

 

 

Projekt podporují: