23-41-M/01 Strojírenství

Strojírenství

Obor je zaměřen na využívání počítačů v oblasti strojírenství, zejména konstruování, tvorby programů pro stroje řízené počítači (CNC stroje) a programování robotizovaných pracovišť pneumatiky a hydrauliky.

 

Pro více informací navštivte naše webové stránky: http://spssou-pe.cz

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 30,8% (84,2) 35,7% (47,6) 26,7% (96,4%) 12,7% (3,6%)
2019 21,0% (83,2) 26,5% (45,1) 69,6% (95,5%) 67,4% (4,5%)
2018 48,9% (80,5) 58,0% (54,7) 55,3% (87,9%) 58,0% (9,1%)
2017 38,1% (75,8) 29,3% (50,7) 37,2% (81,5%) 54,0% (11,1%)
2016 40,3% (81,6) 27,8% (55,8) 53,7% (85,7%) 49,1% (14,3%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 24,1% (45) 32,8% (30,9) 32,8% (75%) 100% (0%)
2019 87,2% (64) 86,6% (53,8) 100% (100%) 100% (0%)
2018 26,1% (38) 29,2% (31,4) 29,2% (55,0%) 25,5% (15%)
2017 65,7% (52) 59,9% (44,4) 57,6% (73,3%) 41,3% (13,3%)
2016 73,8% (54) 69,9% (48,1) 32,2% (55,6%) 9,8% (38,9%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 32,1% (54) 38,4% (33,7) 28,6% (77,8%) 16,5% (2,8%)
2019 12,5% (50) 25,4% (31,6) 37,5% (76,5%) 61,2% (5,9%)
2018 18,1% (52) 21,6% (28,7) 22,5% (66,0%) 43,6% (13,2%)
2017 12,9% (50) 20,1% (38,5) 37,5% (73,8%) 51,3% (11,9%)
2016 48,9% (60) 33,2% (38,8) 26,9% (66,7%) 18,4% (25,6%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: