53-41-M/03 Praktická sestra

Praktická sestra

V oboru Praktická sestra jsou žáci vzděláváni ve všeobecných předmětech, kde je kladen důraz na cizí jazyky (učí se včetně konverzace až 5 hodin týdně). V odborných předmětech je stěžejní vzdělávání v ošetřovatelství a psychologii. Praktická výuka je uskutečňována v nemocnici, u praktických lékařů a specialistů. Ve studiu mohou pokračovat na vyšších odborných školách nebo vysoké škole se zdravotnickým zaměřením. Absolventi mohou pracovat ve všech zdravotnických zařízení naší republiky.

Více informací na: https://www.oadomazlice.cz/informace-o-oboru-za

Projekt podporují: