41-52-E/01 Zahradnické práce

Zahradník

  • Délka a forma studia — tříleté denní studium,
  • obor vzdělávání je určen pro absolventy všech typů základních škol,
  • vstupní předpoklady uchazeče - ukončení povinné školní docházky, zdravotní způsobilost,
  • způsob ukončení studia — závěrečná zkouška, výuční list,
  • uplatnění absolventa - pracovník zahradnické výroby, ošetřovatel veřejné zeleně, pracovník vazáren květin.

Více informací zde Zahradník leták

Projekt podporují: