23-45-L/01 Mechanik seřizovač

Programátor CNC strojů

PROFIL ABSOLVENTA

 • orientuje se v technické dokumentaci v konvenční i elektronické podobě;
 • zhotovuje technickou dokumentaci pomocí PC (SolidWorks);
 • vytváří pracovní postupy, stanovuje podmínky a volí nástroje a nářadí;
 • rozlišuje obráběné materiály podle jejich normovaného označení, zná jejich vlastnosti a zohledňuje je při jejich zpracování;
 • vytváří programy pro obrábění CNC stroje a umí je obsluhovat;
 • obrábí materiály na běžných druzích obráběcích strojů základními technologickými operacemi i na obráběcích CNC strojích;
 • seřizuje běžné druhy konvenčních i CNC výrobních strojů, zařízení a linek;
 • využívá 3D skenování, 3D tiskárnu a 3D modelování;
 • kontroluje dosažení žádoucích výsledků seřízení výrobních strojů, zařízení a linek;
 • seznamuje operátory s obsluhou seřízených výr. strojů, zařízení a linek při vykonávání techn. operací a v potřebném rozsahu je instruuje;
 • dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Absolvent získá uplatnění především ve strojírenství, a to v povolání mechanik a seřozovač obráběcích strojů při seřizování strojů, zařízení
a linek (např. obráběcích, tvářecích, dělení materiálu, zpracování plastů aj.). Může se uplatnit také jako strojírenský technik, konstruktér, technolog, normovač, dispečer, plánovač.
Další možností je uplatnění v povolání obráběč kovů v typových pozicích soustružník kovů, frézař, brusič kovů, vrtař, operátor NC strojů.
Při doplnění znalostí o základy příslušných technologií může absolvent nalézt uplatnění i při seřizování ýrobních strojů, zařízení a linek v nestrojírenských výrobních odvětvích.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů UTE - SOU TECHNICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 85,1% (87,4) 81,0% (50,2) 100% (100%) 100% (0%)
2019 64,4% (85,3) 67,3% (44,7) 71,3% (94,4%) 63,4% (5,6%)
2018 48,6% (72,1) 45,9% (38,4) 100% (100%) 100% (0%)
2017 45,0% (71,6) 41,4% (47,2) 48,6% (81,8%) 40,5% (18,2%)
2016 92,9% (86,9) 100% (78,0) 62,5% (85,7%) 51,8% (14,3%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 20% (26) 22,9% (0) 24,3% (33,3%) 8,6% (11,1%)
2019 53,9% (37) 65,8% (25,8) 65,8% (66,7%) 100% (0%)
2018 97,8% (50) 93,3% (41,8) 83,3% (71,4%) 100% (0%)
2017 86,3% (46) 83,2% (40,4) 76,8% (60%) 20% (40%)
2016 100% (62) 97,8% (49,4) 67,4% (50%) 20,7% (30%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 34,7% (49) 41,1% (26,4) 63,7% (78,3%) 19,4% (4,3%)
2019 57,6% (52) 40% (24,6) 67,2% (75%) 72,8% (4,2%)
2018 31,7% (50) 38,3% (24,6) 82,5% (84,2%) 100% (0%)
2017 64,5% (54) 47,9% (36,0) 37,2% (56,3%) 32,2% (25%)
2016 96,6% (68) 97,5% (61,5) 72,3% (79,2%) 39,5% (20,8%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: