26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

Technik automatizace a elektroniky

PROFIL ABSOLVENTA

 • navrhuje, sestavovuje a seřizuje automatizační (mechatronické) obvody;
 • navrhuje, sestavuje a provádí diagnostiku elektronických obvodů;
 • zná technologii výroby elektronických obvodů;
 • řeší základní úlohy v oblasti řízení a regulace mechatronických soustav;
 • dodržuje zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci;
 • navrhuje vhodný materiál pro konstrukční prvky a komponenty;
 • navrhuje řídící program jednoduchého zařízení pro programovatelný logický automat (PLC), zapojuje elektrické schéma pro připojení PLC a umí odzkoušet činnost zařízení;
 • umí naprogramovat spolupráci robota s dalšími zařízeními tvořící modulární výrobní systém;
 • umí diagnostikovat a odstranit poruchy pneumatických mechanizmů, zabezpečí jejich provozuschopnost;
 • zná základní ekonomické zákonitosti a zásady podnikání, postupy vedení dokladů;
 • umí používat měřidla a měřící přistroje pro běžnou kontrolu součástek a měření základních technických veličin;
 • má široké znalosti z oblasti výpočetní techniky a její využití v oblasti elektrotechniky.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Absolvent může s výhodou využít svoje znalosti a dovednosti z oblasti elektroniky, ICT i automatizační techniky.
Uplatní se při navrhování aseřizování automatizačních výrobních linek a robotizovaných pracovišť, bez nichž se neobejde žádná moderní hromadná výroba, například při výrobě počítačů, mobilních telefonů, ale i automobilů apod. * Absolvent může pracovat i v servisu CNC strojů, které automatizační prvky využívají. Je kvalifikovaným pracovníkem schopným samostatně vykonávat práce při projektování, konstrukci, výrobě, montáži a diagnostice v provozu i údržbě elektrotechnických obvodů a elektrických zařízení.
Po nástupní praxi je připravený na výkon technika konstrukčního, technologického, montážního a provozního charakteru, ale i na další funkce v odborných útvarech.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů UTE - SOU TECHNICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 85,1% (87,4) 81,0% (50,2) 100% (100%) 100% (0%)
2019 64,4% (85,3) 67,3% (44,7) 71,3% (94,4%) 63,4% (5,6%)
2018 48,6% (72,1) 45,9% (38,4) 100% (100%) 100% (0%)
2017 45,0% (71,6) 41,4% (47,2) 48,6% (81,8%) 40,5% (18,2%)
2016 92,9% (86,9) 100% (78,0) 62,5% (85,7%) 51,8% (14,3%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 20% (26) 22,9% (0) 24,3% (33,3%) 8,6% (11,1%)
2019 53,9% (37) 65,8% (25,8) 65,8% (66,7%) 100% (0%)
2018 97,8% (50) 93,3% (41,8) 83,3% (71,4%) 100% (0%)
2017 86,3% (46) 83,2% (40,4) 76,8% (60%) 20% (40%)
2016 100% (62) 97,8% (49,4) 67,4% (50%) 20,7% (30%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 34,7% (49) 41,1% (26,4) 63,7% (78,3%) 19,4% (4,3%)
2019 57,6% (52) 40% (24,6) 67,2% (75%) 72,8% (4,2%)
2018 31,7% (50) 38,3% (24,6) 82,5% (84,2%) 100% (0%)
2017 64,5% (54) 47,9% (36,0) 37,2% (56,3%) 32,2% (25%)
2016 96,6% (68) 97,5% (61,5) 72,3% (79,2%) 39,5% (20,8%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: