65-51-H/01 Kuchař - číšník

Kuchař - číšník, Zaměření: Specialista fastfoodové gastronomie

PROFIL ABSOLVENTA

 • orientuje se v recepturách teplých, studených a dietních pokrmů a použije vhodné technologické postupy;
 • používá technická a technologická zařízení v gastronomickém provozu a dbá na jejich údržbu;
 • posoudí vlastnosti jednotlivých druhů potravin a nápojů a zvolí vhodný technologický postup při zhotovování pokrmů;
 • určuje spotřebu základních surovin a konveniencí, normuje pokrmy a nápoje a kalkuluje jejich ceny;
 • kontroluje kvalitu připravovaných pokrmů, správně uchovává pokrmy, esteticky dohotovuje a expeduje;
 • sestaví jídelní a nápojový lístek podle gastronomických pravidel a pravidel racionální výživy;
 • ovládá základy jednoduché obsluhy v různých druzích odbytových středisek;
 • volí vhodné formy obsluhy podle společenské příležitosti a používá vhodný inventář;
 • umí společensky vystupovat a profesionálně jednat ve styku s hosty, pracovními partnery a spolupracovníky;
 • dovede sjednat nákup surovin a dalšího materiálu;
 • zpracovává kalkulaci cen výrobků a služeb;
 • zná a dodržuje základní právní předpisy týkající se hygieny, BOZP a požární prevence;
 • sestaví slavnostní menu pro slavnostní příležitosti;
 • absolvuje barmanský kurz;
 • umí příkladně vést směny v restauraci s rychlým občerstvením;
 • včasně reaguje na vzniklé kritické situace během směny;
 • organizuje a zajišťuje trénink zaměstnanců na svých směnách, umí je motivovat;
 • na směnách kontroluje produktivitu práce, odpad a výtěžnosti, ovlivňuje náklady;
 • zná a dodržuje základy zákoníku práce;
 • během svých směn se podílí na budování tržby;
 • vždy jde příkladem, chová se zodpovědně a férově;
 • určuje spotřebu základních surovin a konveniencí;

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Absolvent disponuje kompetencemi pro koordinaci výroby při směně, zajišťuje bezpečnost a kvalitu, hladký a ziskový provoz směny. Zodpovídá za vedení menšího týmu spolupracovníků v průběhu své směny. Orientuje se v problematice HACCP, ovládá základní postupy skladového hospodářství (FIFO). Pečuje o spokojenost hostů. Ovládá pracovní postupy ve všech úsecích výroby a prodeje i základní pravidla a techniku obsluhy podle prostředí a charakteru společenské příležitosti.
Absolvent se uplatní při výkonu povolání nejen na pozici liniového manažera ve fastfoodovém provozu.
Po nezbytné praxi v oboru je připraven na soukromé podnikání v pohostinství.

Projekt podporují: