36-47-M/01 Stavebnictví

Stavebnictví - obnova budov

Studijní obor Stavebnictví - obnova budov připravuje žáky pro činnosti středních technicko-hospodářských pracovníků ve všech oblastech stavebnictví. Studium dává široký odborný základ pro uplatnění absolventů v oblastech činnosti stavební výroby, přípravy staveb, projektových prací, ve výrobě stavebních dílců a betonářského zboží, ve stavebních laboratořích,na úseku správním, v oblasti výzkumu a ve sféře podnikatelské v souladu s podmínkami stanovenými Živnostenským zákonem. Spojení všeobecného a odborného vzdělání vytváří základní předpoklady k provádění uvedených činností.

Nespornou výhodou je možnost uplatnění v kterémkoliv místě republiky. Význam odborné stavební profese spočívá v tom, že výsledky pracovního úsilí přežívají díky svému trvalému charakteru. Pomáhají utvářet vzhled měst i vesnic a jsou vnímány širokou veřejností. Studium je vhodné i pro dívky.

Mezi specifické výsledky vzdělávání patří:

  • velmi dobrá připravenost absolventa vypracovat projektovou dokumentaci a pracovat s ní, a to jak tradičně, tak pomocí aplikačního softwaru AutoCAD, ArchiCAD
  • schopnost navrhovat obnovu jednoduché stavby a příslušné části staveb, včetně stavebních úprav a interiéru staveb
Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 5,9% (0) 6,8% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 21,0% (83,2) 18,2% (39,8) 22,1% (81,8%) 19,3% (18,2%)
2018 51,1% (81,1) 44,7% (50,1) 12,8% (64,7%) 15,5% (29,4%)
2017 42,3% (76,9) 44,7% (58,3) 62,8% (88,2%) 50,2% (11,8%)
2016 7,4% (0) 7,4% (0) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 1,5% (17) 18,2% (6,3) 2,2% (0%) 1,5% (50%)
2019 14,1% (36) 24,8% (18,4) 10,1% (44,4%) 4,7% (44,4%)
2018 17,4% (34) 13,7% (24,5) 16,8% (42,1%) 15,5% (21,1%)
2017 39,5% (44) 44,8% (40,3) 56,4% (72,2%) 32,6% (16,7%)
2016 12,6% (32) 9,8% (22,1) 12,0% (36,4%) 19,7% (24,2%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 5,4% (47) 19,6% (21,9) 9,8% (61,1%) 3,1% (11,1%)
2019 28,6% (55) 18,8% (28,8) 7,6% (50%) 6,7% (30%)
2018 63,0% (61) 50,2% (38,2) 25,6% (66,7%) 19,4% (22,2%)
2017 48,7% (59) 50,4% (47,0) 55,8% (80%) 43,3% (14,3%)
2016 13,5% (52) 29,6% (37,4) 21,5% (64,1%) 28,7% (20,5%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: