39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení - zařízení budov

Studijní obor má dvě základní části:

1.Instalace technických zařízení budov, kde se studenti seznámí se základy vytápění, vzduchotechniky, instalací vody,kanalizace a s plynárenstvím.

2.Elektrotechnika, která žákům přinese poznatky ze základů elektrotechniky, seznámí je s elektrickými stroji a přístroji, s elektronikou i s rozvody a užitím elektrické energie.

Uplatnění

Absolvent je středoškolsky vzdělaný odborník se vzděláním všeobecným i odborným.

Je připraven k výkonu náročných činností v oblasti kompletních prací na vnitřních rozvodech instalatérských i elektrotechnických, souvisejících s povoláním instalatér, provozní elektrikář, elektromechanik, elektromontér, mechanik měřících a regulačních zařízení.

Pro práce elektroinstalatérské je nutné následně vykonat zkoušku podle vyhl.č.50/1978 Sb. pro získání příslušné odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Výuka se skládá z teoretických vyučovacích předmětů realizovaných v učebnách školy a z odborného výcviku realizovaného ve školních dílnách, nebo na provozních pracovištích apod.

Od 1.ročníku přípravy se směřuje k realizaci jednotlivých klíčových dovedností ve všech vyučovacích předmětech.

Od 2.ročníku přípravy je věnována zvláštní pozornost dosažení odpovídajících dovedností v oblasti matematiky,fyziky,chemie a návazně v technickém kreslení, strojnictví, elektrotechnice, elektrických strojích a přístrojích, výpočetní technice, měření a regulaci,vytápění, vzduchotechnice a ekonomice.

Počínaje 3. ročníkem probíhají úkoly ve formě žákovských projektů, které navazují na učivo probrané v příslušných předmětech.

Absolvent se průběžně seznamuje s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s požadavky právních předpisů – vyhlášek, norem apod.

Odborný výcvik je organizován v dílnách SOU a na pracovištích firem.

Cílem tohoto období je především poznání pracovního prostředí, organizace práce, pracovního tempa, nároků na pracovníky, ale i kontakt se zaměstnanci a rozšíření pracovních zkušeností.

Absolvent tohoto oboru může dalším studiem dosáhnout i vysokoškolské vzdělání.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů UTE - SOU TECHNICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 10,7% (0) 11,6% (0) 4,1% (75%) 17,4% (5%)
2019 37,6% (79,0) 31,7% (34,8) 26,7% (78,9%) 32,7% (15,8%)
2018 27,0% (66,3) 23,4% (30,8) 18,0% (61,5%) 13,5% (30,8%)
2017 57,7% (75,3) 71,2% (59,2) 14,4% (50%) 10,8% (50%)
2016 17,0% (60) 8,9% (0) 42,0% (75%) 57,1% (12,5%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 8,6% (22) 30% (12,7) 24,3% (33,3%) 100% (0%)
2019 84,2% (54) 89,5% (41,0) 76,3% (75%) 51,3% (12,5%)
2018 51,1% (33) 44,4% (22,8) 44,4% (33,3%) 20% (33,3%)
2017 92,6% (51) 93,7% (48,6) 76,8% (60%) 20% (40%)
2016 22,8% (24) 5,4% (9,9) 6,5% (6,7%) 66,3% (6,7%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 6,5% (40) 21,8% (14,7) 6,5% (42,3%) 20,2% (3,8%)
2019 67,2% (54) 75,2% (35,7) 49,6% (66,7%) 39,2% (14,8%)
2018 75% (56) 73,3% (33,5) 50% (64,3%) 13,3% (32,1%)
2017 90,1% (61) 87,6% (46,9) 15,7% (44,4%) 10,7% (44,4%)
2016 22,7% (49) 42,0% (34,1) 38,7% (61,3%) 68,1% (9,7%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: