39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení - chladicí a klimatizační technika

Absolvent studijního oboru 39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení - chladicí a klimatizační technika je středoškolsky vzdělaný odborník se vzděláním všeobecným i odborným. Je připraven k výkonu činností v oblasti kompletních prací na vnitřních instalatérských a elektrotechnických rozvodech v budovách a v oblasti kompletních prací na chladicí a klimatizační technice. Může zastávat funkce technicko-hospodářských pracovníků, servisního technika, vedoucího provozovny, dále se může uplatnit v samostatném podnikání v oblasti instalatérských a elektrotechnických zařízení budov, v oblasti chladicí a klimatizační techniky.

Absolvent získá maturitní vysvědčení s možností pokračování na libovolné vysoké škole, především však stavebně technického zaměření.

 

Výsledky státních maturit za skupinu oborů UTE - SOU TECHNICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 10,7% (0) 11,6% (0) 4,1% (75%) 17,4% (5%)
2019 37,6% (79,0) 31,7% (34,8) 26,7% (78,9%) 32,7% (15,8%)
2018 27,0% (66,3) 23,4% (30,8) 18,0% (61,5%) 13,5% (30,8%)
2017 57,7% (75,3) 71,2% (59,2) 14,4% (50%) 10,8% (50%)
2016 17,0% (60) 8,9% (0) 42,0% (75%) 57,1% (12,5%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 8,6% (22) 30% (12,7) 24,3% (33,3%) 100% (0%)
2019 84,2% (54) 89,5% (41,0) 76,3% (75%) 51,3% (12,5%)
2018 51,1% (33) 44,4% (22,8) 44,4% (33,3%) 20% (33,3%)
2017 92,6% (51) 93,7% (48,6) 76,8% (60%) 20% (40%)
2016 22,8% (24) 5,4% (9,9) 6,5% (6,7%) 66,3% (6,7%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 6,5% (40) 21,8% (14,7) 6,5% (42,3%) 20,2% (3,8%)
2019 67,2% (54) 75,2% (35,7) 49,6% (66,7%) 39,2% (14,8%)
2018 75% (56) 73,3% (33,5) 50% (64,3%) 13,3% (32,1%)
2017 90,1% (61) 87,6% (46,9) 15,7% (44,4%) 10,7% (44,4%)
2016 22,7% (49) 42,0% (34,1) 38,7% (61,3%) 68,1% (9,7%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: