78-42-M/02 Ekonomické lyceum

Ekonomické lyceum Český Těšín

Ekonomické lyceum je všeobecně vzdělávací obor. Žáci jsou v rámci všeobecných, přírodovědných i odborných předmětů připravováni především pro další studium na ekonomických, právnických, filozofických i jiných vysokých školách.

Základy odborného ekonomicko-právního vzdělávání jsou předpokladem i pro dobré uplatnění na trhu práce nebo pro zahájení vlastního podnikání. Při přímém nástupu do praxe je absolvent ekonomického lycea schopen rychle se orientovat a zapracovat. Získané vědomosti, dovednosti a návyky z oblasti všeobecného vzdělání a základů obecně odborného ekonomického vzdělání k tomu vytvářejí vhodné předpoklady.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů LYC - LYCEA
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 70,3% (90,5) 56,8% (55,3) 100% (100%) 100% (0%)
2019 72,3% (91,6) 73,3% (56,4) 100% (100%) 100% (0%)
2018 74,6% (83,2) 70,2% (58,0) 100% (100%) 100% (0%)
2017 73,9% (84,7) 69,7% (65,5) 39,5% (92,6%) 52,9% (3,7%)
2016 86,2% (91,6) 87,8% (79,4) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 71,4% (62) 71,4% (52,0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 45,5% (49) 50,9% (47,2) 100% (100%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 70,8% (60) 84,7% (62,8) 100% (100%) 100% (0%)
Ruský jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 66,7% (68,4) 66,7% (50,1) 100% (100%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 27,6% (61) 38,6% (45,8) 27,6% (87,5%) 100% (0%)
2019 73,4% (68) 57,8% (53,7) 100% (100%) 100% (0%)
2018 54,4% (66) 44,8% (48,7) 73,6% (96,3%) 100% (0%)
2017 87,6% (72) 82,9% (66,0) 71,3% (96,6%) 54,3% (3,4%)
2016 68,9% (70) 96,2% (68,6) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: