63-41-M/02 Obchodní akademie

Obchodní akademie Český Těšín

Absolvent tohoto oboru se uplatní ve skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích. Získané vědomosti, schopnosti a dovednosti umožňují našim žákům získat pracovní umístění v různých oblastech činnosti.

Obor                                                                 Profese

Administrativa                                              Účetní

                                                                            Virtuální asistent, asistentka

Bankovnictví                                                  Fakturant

                                                                            Korektor

                                                                            Office manager

                                                                            Pokladník

                                                                            Pracovník Call centra

                                                                            Pracovník podpory zákazníků

Ekonomika a podnikové finance            Asistent v ekonomii a pojišťovnictví

                                                                            Mzdový účetní

                                                                            Finanční účetní

                                                                            Nábor zaměstnanců a adaptace

                                                                            Personalista

                                                                            práva pohledávek

                                                                            Statistik, Rozborář

                                                                            Vedoucí skladu

Marketing                                                       Externí/interní komunikace

                                                                            Obchodní referent

                                                                            Průzkum trhu, přímý marketing

Právní služby                                                 Matrikář

                                                                            Soudní zapisovatel

Státní a veřejná správa                              Úředník státních/veřejných institucí

                                                                            Celní deklarant

                                                                            Pracovník poštovního provozu

                                                                            Archivář

                                                                            Pracovník vztahů k veřejnosti

                                                                            Pracovník policejního sboru

                                                                            Správce objektu aj.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SEK - SOŠ EKONOMICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 79,7% (87,4) 77,2% (50,9) 100% (100%) 100% (0%)
2019 78,9% (90,5) 78,9% (53,3) 86,8% (97,2%) 75,4% (2,8%)
2018 78,0% (80,5) 75,4% (51,6) 72,0% (93,2%) 67,8% (4,5%)
2017 74,2% (81,1) 83,3% (64,5) 81,7% (95%) 81,7% (2,5%)
2016 74,0% (85,3) 86,2% (71,9) 63,4% (91,9%) 53,7% (8,1%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 100% (66) 100% (55,6) 74,2% (83,3%) 9,7% (16,7%)
2019 60,5% (46) 68,4% (34,2) 84,2% (92,9%) 28,9% (7,1%)
2018 78,8% (44) 93,9% (43,4) 100% (100%) 100% (0%)
2017 81,0% (50) 91,4% (51,4) 86,2% (80%) 100% (0%)
2016 47,6% (40) 39,7% (30,2) 41,3% (57,1%) 49,2% (7,1%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 100% (96,8) 100% (88,9) 100% (100%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Ruský jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 50% (72,1) 50% (51,0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 25% (61,1) 25% (32,6) 100% (100%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 30,8% (61,1) 30,8% (32,0) 69,2% (87,5%) 53,8% (12,5%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 44% (56) 58,4% (39,3) 68% (87,8%) 28% (2,0%)
2019 66,7% (62) 65,9% (47,4) 60,3% (87,5%) 72,2% (3,6%)
2018 90,7% (66) 83,1% (47,7) 85,6% (91,4%) 71,2% (3,4%)
2017 72,4% (64) 70,7% (54,2) 84,6% (91,7%) 84,6% (2,1%)
2016 87,0% (68) 80,5% (57,9) 64,2% (89,8%) 52,0% (8,5%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: