65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

Kuchař

  • Délka a forma studia — tříleté denní studium,
  • obor vzdělávání je určen pro absolventy všech typů základních škol,
  • vstupní předpoklady uchazeče - ukončení povinné školní docházky, zdravotní způsobilost,
  • způsob ukončení studia — závěrečná zkouška, výuční list,
  • uplatnění absolventa - pracovník stravovacích služeb, pracovník rychlého občerstvení a ostatních provozů stravování.

Více informací zde Kuchař leták

Projekt podporují: