23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Mechanik opravář motorových vozidel

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou učňovskou zkouškou. Dokledem o dosaženém vzdělání je výuční list. V rámci výuky absolvují žáci zdarma řidičský kurz skupiny B,C. Žáci mohou využít za zvýhodněných podmínek služeb svařečské školy a autoškoly.

Absolvent oboru:
  • volí a používá vhodnou technickou dokumentaci pro daný druh a typ silničního vozidla
  • volí a používá nástroje , stroje, zařízení, běžné i speciální montážní nářadí, univerzální i speciální montážní přípravky a pomůcky, zdvihací a jiná pomocná zařízení, ruční mechanizované nářadí a jejich příslušenství
  • identifikuje příčiny závad u silničních vozidel, jejich jednotlivých agregátů a prvků s využitím běžných i speciálních měřidel, měřících přístrojů, diagnostických prostředků a zařízení
  • dodržuje odpovídající a bezpečný technologický postup pro demontáž, opravu a montáž agregátů, vozidel a jejich částí
  • provádí seřízení a nastavení předepsaných parametrů
  • stanoví vhodný způsob údržby a ošetření a provádí jej
  • zpracovává příjmovou a následnou dokumentaci (např. průběh opravárenských úkonů, základní evidence o vykonané práci, potřeba náhradních dílů, předání vozidla)
  • řídí motorová vozidla skupiny B,C
  • úspěšní absolventi mohou získat střední vzdělání s maturitní zkouškou na maturitní nástavbě
Projekt podporují: