41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

Opravář zemědělských strojů

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou učňovskou zkouškou. Dokladem o dosaženém vzdělání je výuční list. V rámci výuky žáci absolvují zdarma řidičské kurzy skupiny B,C, T a dva svařečské kurzy. Mohou využít další nabídku naší svařečské školy a autoškoly za zvýhodněných podmínek.

Absolvent oboru:
  • má základní znalosti zemědělské výroby
  • umí provádět technickou údržbu, opravy a seřizování traktorů, automobilů a ostatních mechanizačních prostředků v zemědělství.
  • je schopen provádět všechny demontážní a montážní práce při opravách strojních celků
  • zná zásady a umí provádět renovace jednoduchých strojních součástí (hřídele, ozubená kola, čepy,...)- má řidičské oprávnění k řízení motorových vozidel skupiny T, B, C
  • má svářečský průkaz s oprávněním ke svařování elektrickým obloukem, svařování plamenem a řezání kyslíkem.
  • může získat také oprávnění ke svařování v ochranné atmosféře oxidu uhličitého, umí obsluhovat diagnostické přístroje pr zjišťování závad motorů i ostatních skupin motorových vozidel
  • zná zásady pro ochranu životního prostředí před jeho znečišťováním a poškozováním
  • zná zásady a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce, zná rovněž protipožární předpisy a ovládá práci s protipožární technikou.
  • úspěšní absolventi mohou získat střední vzdělání s maturitní zkouškou na maturitní nástavbě
 
Projekt podporují: