53-41-H/01 Ošetřovatel

Ošetřovatel/ka se zaměřením na sociální služby a zdravotnictví

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou učňovskou zkouškou. Dokladem o dosaženém vzdělání je výuční list. Žáci absolvují odborný výcvik v nemocnicích a zařízeních sociálních služeb.

Profil absolventa oboru
 
Tento učební obor je určen pro chlapce i dívky, je zaměřený na získání vědomostí a dovedností z oblasti zdravotnictví a sociální péče.
Obor ošetřovatel je nabízen na našem učilišti jako na jediné střední škole zřizované Jihomoravským krajem.
 
Absolvent oboru:
  •  je schopen se podílet pod odborným dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo radiologického asistenta na poskytování základní ošetřovatelské péče a specializované ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského procesu a podílet se pod přímým vedením všeobecné sestry neboporodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem, na poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče
  • asistovat při určených ošetřovatelských, diagnostických nebo léčebných výkonech pod přímým vedením všeobecné sestry, porodní asistentky a radiologického asistenta
  • dbá na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
  • usiluje o co nejvyšší kvalitu své práce a služeb
  • úspěšní absolventi mohou získat střední vzdělání s maturitní zkouškou na maturitní nástavbě
Projekt podporují: