23-51-H/01 Strojní mechanik

Strojní mechanik

tříletý učební obor s výučním listem, možnost nástavbového studia

podmínky přijetí - úspěšné ukončení ZŠ a zdravotní způsobilost

podrobnosti o oboru najdete na Strojní mechanik

Projekt podporují: