23-55-H/02 Karosář

Karosář

tříletý učební obor s výučním listem, možnost nástavbového studia

podmínky přijetí - úspěšné ukončení ZŠ a zdravotní způsobilost

podrobnosti o oboru najdete na Karosář

Projekt podporují: