23-52-H/01 Nástrojař

Nástrojař

tříletý učební obor s výučním listem, možnost nástavbového studia

podmínky přijetí - úspěšné ukončení ZŠ a zdravotní způsobilost

podrobnosti o oboru najdete na Nástrojař

Projekt podporují: