29-51-E/01 Potravinářská výroba

Řezník

  • Délka a forma studia — tříleté denní studium,
  • obor vzdělávání je určen pro absolventy všech typů základních škol,
  • vstupní předpoklady uchazeče - ukončení povinné školní docházky, zdravotní způsobilost,
  • způsob ukončení studia — závěrečná zkouška, výuční list,
  • uplatnění absolventa - pracovník ve výrobě masných produktů, provozech masokombinátů, specializovaných prodejních provozech a v zemědělsko-potravinářském sektoru.

Více informací zde Řezník leták

 

Projekt podporují: