36-47-M/01 Stavebnictví

Pozemní stavitelství

Zajímá tě, jak a z čeho se staví domy?

Pokud se rozhodneš pro pozemní stavitelství, poskytneme ti možnost seberozvoje díky předmětům jako je pozemní stavitelství, stavební konstrukce, konstrukční cvičení, stavební mechanika nebo počítačová podpora projektování.

Jak se uplatníš po absolvování studia na naší škole?

Tvé uplatnění je ve stavařině rozmanité. Práci najdeš na stavbě v pozici mistra nebo stavbyvedoucího, v projekčním ateliéru, jako obchodní zástupce, technický poradce, stavební dozor či referent ve státní správě..

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 5,9% (0) 6,8% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 24,3% (84,2) 25,4% (44,7) 40,9% (88,2%) 35,4% (11,8%)
2018 55,7% (81,1) 37,9% (48,0) 65,8% (92,3%) 100% (0%)
2017 15,3% (0) 15,3% (0) 38,6% (81,8%) 31,6% (18,2%)
2016 7,4% (0) 7,4% (0) 31,5% (76,9%) 28,2% (23,1%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 51,1% (53) 38,7% (33,3) 12,4% (55,6%) 5,1% (11,1%)
2019 13,4% (34) 25,5% (18,5) 20,8% (60%) 14,8% (20%)
2018 26,1% (38) 30,4% (31,8) 36,6% (61,5%) 24,2% (15,4%)
2017 5,8% (27) 10,5% (25,2) 14,0% (41,7%) 100% (0%)
2016 62,3% (50) 56,8% (42,7) 73,2% (80%) 71,0% (5%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 23,7% (52) 33,5% (31,6) 49,6% (86,7%) 13,8% (3,3%)
2019 25,4% (54) 20,5% (30,3) 50% (81,8%) 27,7% (13,6%)
2018 59,9% (60) 42,3% (35,7) 43,6% (76,9%) 60,8% (7,7%)
2017 75,4% (62) 42,4% (44,2) 47,8% (78,3%) 61,6% (8,7%)
2016 63,2% (62) 74,9% (51,1) 64,1% (84,8%) 56,1% (12,1%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: