65-51-H/01 Kuchař - číšník

Kuchař-číšník

Absolvent školního vzdělávacího programu Kuchař-číšník je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním, tj. disponuje požadovanými dovednostmi, vědomostmi a zaujímá postoje nutné pro výkon profese.

Absolvent se uplatní zejména v oboru společného stravování v pracovní pozici jako kuchař nebo číšník. Je připraven vykonávat náročnější pracovní činnost ve společném stravování na úseku přípravy pokrmů a nápojů. Absolvent je připraven pro práci v pozici zaměstnance malé, střední i velké firmy zejména v pracovních pozicích, kdy vykonává různorodé rámcově vymezené práce se zadáním podle obvyklých postupů.

Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven i na soukromé podnikání v oboru Hostinská činnost.

Projekt podporují: