23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Automechanik

Po skončení přípravy a úspěšném vykonání závěrečné zkoušky je absolvent schopen provádět údržbu, diagnostiku, seřizování a opravy osobních a nákladních automobilů a dalších druhů silničních motorových i přípojných vozidel. Získané dovednosti umožní absolventům uplatnit se ve výrobě, v opravárenských provozech, servisech, stanicích technické kontroly, stanicích měření emisí, v dopravě apod. Absolvent tohoto studia může dalším studiem dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Projekt podporují: