64-41-L/51 Podnikání

Podnikání

Stručný popis oboru

Vzdělávací program studijního oboru 64-41-L/524 Podnikání je koncipován v denní formě studia jako dvouletý, ve večerní formě studia jako tříletý a umožňuje rozšířit a doplnit všeobecné a odborné vědomosti a intelektuální dovednosti absolventům tříletých učebních oborů středních odborných učilišť potřebné pro výkon středoškolských činností ekonomického zaměření a pro samostatné podnikání.

 

Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 12,2% (0) 13,3% (0) 60,1% (83,3%) 100% (0%)
2019 91,2% (84,7) 89,4% (39,5) 79,4% (84,2%) 79,4% (5,3%)
2018 73,6% (65,3) 71,7% (28,9) 86,3% (82,4%) 61,3% (17,6%)
2017 90,4% (76,8) 87,7% (51,0) 50,7% (57,1%) 17,8% (42,9%)
2016 8,8% (0) 8,8% (0) 56,7% (56,3%) 58,5% (25%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 29,9% (16) 49,3% (8,0) 46,3% (20%) 100% (0%)
2019 67,1% (40) 72,9% (24,5) 75,3% (64,7%) 64,7% (11,8%)
2018 26,7% (18) 17,1% (5,8) 36,2% (0%) 31,4% (31,6%)
2017 46,5% (24) 53,5% (16,1) 50% (18,2%) 22,8% (45,5%)
2016 49,3% (25) 51,4% (14,5) 64,8% (27,6%) 48,6% (24,1%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 55,9% (46) 40,2% (17,8) 44,6% (51,7%) 100% (0%)
2019 77,8% (56) 68,8% (30,8) 80,3% (72,2%) 78,6% (8,3%)
2018 53,6% (50) 29,5% (18,2) 46,0% (50%) 44,3% (25%)
2017 64,2% (50) 45,3% (30,4) 48,6% (50%) 17,7% (38,9%)
2016 9,1% (41) 28,7% (23,9) 20,5% (35,6%) 52,0% (24,4%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: