66-41-L/51 Obchodník

Management a ekonomika obchodu

Obor připravuje žáky jak po stránce teoretické, tak i prakticky pro široké spektrum ekonomických, obchodních, administrativních a organizačních činností spojených s provozem a řízením maloobchodní jednotky či obchodní firmy. Jedná se zejména o činnosti marketingové a prodejní, vedení účetnictví, vyřizování obchodní korespondence, financování podniku, personální činnosti.

Náplň a charakteristika oboru

  • zbožíznalství, obchodní provoz a logistika
  • účetnictví, ekonomika, právo, marketing a management
  • informační a komunikační technologie
  • příprava pro práci v různých firmách regionu, možnost také pokračovat na VOŠ či VŠ
  • během studia konání odborných souvislých praxí ve firmách

Uplatnění absolventa

  • pracovník v obchodním provozu (obchodník, obchodní referent, obchodní zástupce, odbytář, zásobovač zbožíznalec, vedoucí úseku prodeje…)
  • podnikání v obchodních činnostech
  • možnost uplatnění v obchodních firmách našeho regionu
  • studium na VŠ
Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 45,7% (60,5) 48,9% (21,1) 34,0% (66,7%) 100% (0%)
2019 62,9% (68,4) 41,2% (17,6) 32,4% (53,3%) 31,2% (26,7%)
2018 10,8% (39,0) 7,5% (5,1) 9,4% (20%) 6,1% (60%)
2017 21,5% (42,1) 22,8% (12,5) 16,4% (28,6%) 36,1% (28,6%)
2016 17,5% (40) 17,5% (10,0) 10,1% (21,1%) 29,5% (42,1%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 18,1% (15) 15,2% (5,6) 36,2% (0%) 6,7% (66,7%)
2017 57,9% (28) 55,3% (17,2) 47,4% (16,7%) 19,3% (50%)
2016 14,8% (14) 10,6% (5,7) 26,8% (0%) 17,6% (57,1%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 30,9% (42,1) 48,5% (20,8) 41,2% (33,3%) 69,1% (16,7%)
Ruský jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 65,9% (62,1) 92,7% (61,4) 46,3% (75%) 26,8% (25%)
2016 8% (43,2) 6% (4,1) 8% (20%) 4% (40%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 65,7% (48) 76,0% (29,9) 77,5% (71,4%) 100% (0%)
2019 65,4% (52) 65,4% (28,4) 68,4% (60%) 47,9% (20%)
2018 20,7% (44) 30,0% (18,3) 10,1% (29,4%) 11,8% (47,1%)
2017 85,6% (56) 74,9% (37,7) 48,6% (50%) 34,6% (27,8%)
2016 42,5% (49) 44,9% (29,3) 31,1% (43,2%) 22,0% (40,5%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: