23-51-H/01 Strojní mechanik

Zámečník

Obor vzdělání je vhodný pro manuálně zručné žáky se vztahem k materiálům, zejména ke kovovým materiálům a plastům. Žáci se naučí ručně nebo strojně zhotovovat součástí strojů, zařízení a prvků konstrukcí, pájení a lepení, obsluhu mechanizovaného nářadí, zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, zařízení a konstrukcí, uvádět je do provozu, obsluhovat je, provádět jejich běžnou údržbu, diagnostikovat závady a opravovat je.

Náplň a charakteristika oboru

  • výroba, sestavování a údržba konstrukcí a strojů
  • oprava strojů a zařízení
  • od prvního ročníku praktické vyučování každý druhý týden
  • svařečské oprávnění pro svařování v ochranné atmosféře ZDARMA
  • možnost pokračovat ve studiu (nástavbové maturitní studium) na naší škole

Uplatnění absolventa

  • svařeč
  • kvalifikovaný pracovník (zámečník, mechanik, montér) ve výrobním, montážním nebo opravárenském provozu podniku
  • možnost uplatnění ve strojírenských firmách našeho regionu (Workpress Aviation s.r.o., FERMAT Pressl s.r.o., STROJÍRNA TYC s.r.o., WEILER Holoubkov s.r.o. a další)
  • další studium (nástavbové maturitní studium)
Projekt podporují: