65-51-H/01 Kuchař - číšník

Kuchař - číšník

Žáci se naučí připravovat pokrmy české kuchyně, typické pokrmy zahraničních kuchyní, pokrmy studené kuchyně a pokrmy racionální výživy. Budou se orientovat v sortimentu potravin a nápojů a využívat suroviny podle jejich upotřebitelnosti při přípravě pokrmů. Seznámí se s dodržováním hygieny v gastronomickém provozu, naučí se pokrmy uchovávat podle předpisů. Žáci jsou vedeni k profesionálnímu jednání a komunikaci s hostem.

Náplň a charakteristika oboru

  • potraviny a výživa,výroba v gastronomii
  • psychologie obsluhy, základní techniky odbytu a obsluhy hostů (technika jednoduché a složité obsluhy)
  • od prvního ročníku praktické vyučování každý druhý týden
  • možnost absolvovat barmanský kurz a kurz carvingu

Uplatnění absolventa

  • při výkonu povolání jako kuchař nebo číšník ve velkých a středně velkých stravovacích provozech
  • po získání nezbytné praxe v oboru podnikání v pohostinství
  • další studium v oblasti podnikání (nástavbové maturitní studium)
Projekt podporují: