41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

Opravář zemědělských strojů

Žáci se naučí pracovat s technickou dokumentací (technické výkresy, normy, dokumentace ke strojům apod.) a s využíváním počítačových aplikací při opravárenské činnosti. Naučí se volit technologické postupy výroby (včetně výroby zemědělských produktů) a oprav, zhotovovat jednoduché strojní součásti ručním zpracováním kovů i strojním obráběním, obnovovat a udržovat provozní spolehlivost strojů a zařízení včetně motorových vozidel (zejména traktorů), diagnostikovat poruchy a odstraňovat zjištěné závady s využitím nejvhodnějších technologických postupů oprav, provádět údržbu a seřizování strojů a zařízení.

Náplň a charakteristika oboru

  • údržba, oprava a servis zemědělské techniky
  • od prvního ročníku praktické vyučování každý druhý týden
  • řidičské oprávnění (sk. B, C a T), svářečský průkaz na svařování plamenem, svařování v ochranné atmosféře a řezání kyslíkem ZDARMA

Uplatnění absolventa

  • opravář strojů ve výrobních a opravárenských zemědělských provozech
  • pracovník v příbuzných strojírenských provozech (zámečnické a svařečské dílny), lesním hospodářství, dopravě, stavebnictví apod. při opravárenské činnosti
  • po absolvování nutné praxe podnikání v opravárenských a servisních službách pro využívání strojů a zařízení v zemědělství a motorových vozidel, zejména traktorů
  • možnost dalšího studia (nástavbové maturitní studium)
Projekt podporují: