29-51-E/02 Potravinářské práce

Pekař

  • Délka a forma studia — dvouleté denní studium,
  • obor vzdělávání je určen pro absolventy všech typů základních škol,
  • vstupní předpoklady uchazeče - ukončení povinné školní docházky, zdravotní způsobilost,
  • způsob ukončení studia — závěrečná zkouška, výuční list,
  • uplatnění absolventa - pracovník pekařské výroby, při skladování surovin,při přejímce,přípravě, třídění,úpravě, balení a expedici,obsluze a jednoduché údržbě strojů v potravinářské výrobě.

Více informací zde Pekař leták

Projekt podporují: