63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Asistent v právní a podnikové sféře, Bankovnictví a pojišťovnictví

ASISTENT V PRÁVNÍ A PODNIKOVÉ SFÉŘE

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma studia: 4 roky, denní studium

Video – Spot k oboru

Uplatnění absolventa

 • Právní asistent
 • Referent ve státní správě
 • Referent marketingu
 • Personalista

Absolvent umí

 • vést podnikovou administrativu a vyhotovovat písemnosti v normalizované úpravě
 • uplatňovat obchodní přístup při jednání s klienty a obchodními partnery
 • vést obchodní jednání a připravovat podklady pro smluvní zajištění nákupu a prodeje služeb
 • vhodným způsobem reprezentovat firmu a spoluvytvářet image firmy na veřejnosti
 • zpracovávat materiály právního charakteru (podání, návrhy běžných smluv, pracovněprávní dokumenty, účetní dokumenty aj.)
 • aplikovat právní normy a dobře se orientovat ve smluvních vztazích
 • vést právní agendu a sepsat běžné smlouvy a žádosti
 • problematiku pracovně právních vztahů – vznik, změny, zánik pracovního poměru, práce konané mimo pracovní poměr
 • vést účetnictví, účetní a daňovou legislativu na úrovni potřebné pro případnou samostatnou podnikatelskou činnost
 • vést personální evidenci

  Certifikace

  Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce.

BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma studia: 4 roky, denní studium

Uplatnění absolventa

 • Ekonom
 • Finanční referent
 • Obchodní zástupce
 • Finanční účetní
 • Referent v bance, pojišťovně i státní správě

Absolvent umí

 • vést podnikovou administrativu a vyhotovovat písemnosti v normalizované úpravě
 • uplatňovat obchodní přístup při jednání s klienty a obchodními partnery
 • efektivně hospodařit s finančními prostředky
 • orientovat se na finančním trhu, v činnosti bank a v obchodování s cennými papíry
 • provádět platební styk a zpracovávat doklady související s hotovostním a bezhotovostním platebním stykem
 • sestavovat kalkulace výrobků a služeb a znát principy tvorby cen
 • orientovat se v daňovém systému a umět vypočítat daňovou povinnost
 • sestavovat platební kalendář, účtovat pohledávky, závazky, náklady, výnosy
 • vést obchodní jednání a připravovat podklady pro smluvní zajištění nákupu a prodeje služeb
 • organizovat průzkum trhu a vyhodnocovat výsledky

          Certifikace

          Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 17,5% (65,3) 19,9% (26,8) 26,3% (86,4%) 100% (0%)
2019 44,3% (78,4) 45% (35,8) 86,4% (96,3%) 77,9% (3,7%)
2018 46,3% (69,5) 29,4% (32,6) 59,3% (84,6%) 81,9% (3,8%)
2017 73,7% (77,9) 73,7% (55,9) 58,3% (80%) 41,1% (20%)
2016 12,3% (50,0) 11,7% (19,7) 11,7% (52,6%) 45,6% (15,8%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 83,3% (50) 80% (39,8) 90% (80%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 24,4% (48) 33,1% (27,2) 29,1% (64%) 100% (0%)
2019 58,9% (58) 61,3% (40,9) 84,5% (90%) 82,1% (3,3%)
2018 49,7% (56) 46,4% (33,1) 88,3% (87,5%) 100% (0%)
2017 85,5% (64) 83,2% (53,6) 66,5% (78,6%) 38,0% (21,4%)
2016 26,3% (54) 30,9% (34,1) 25,7% (61,9%) 37,1% (19,0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: