69-51-H/01 Kadeřník

Kadeřník, kadeřnice

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma studia: 3 roky, denní studium

Video – Spot k oboru

Uplatnění absolventa v praxi

 • Kadeřník
 • Stylista
 • Lektor
 • Poradenství
 • Obchodní zástupce kadeřnických produktů a pomůcek

Absolvent umí

 • navrhnout vhodnou úpravu účesu podle kvality a diagnózy vlasů v souladu s požadavky zákazníka, zdravotně hygienickými předpisy, technologickými postupy, estetickými zásadami a módními trendy
 • doporučit vhodné vlasové přípravky podle jejich vlastností a možností použití
 • poskytnout různé druhy masáží vlasové pokožky a provádí povrchovou a hloubkovou regeneraci vlasů
 • upravit vlasy stříháním
 • tvarovat vlasy (vodová nebo trvalá ondulace)
 • odbarvit, melírovat, tónovat a barvit vlasy
 • upravit vousy, knír a plnovous
 • poskytnout poradenskou službu
 • diagnostikovat stav vlasové pokožky s pomocí počítačového programu

Certifikace

Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Každý absolvent naší školy obdrží Europass – dodatek k osvědčení (E-DO) v anglickém nebo německém jazyce. E-DO je doklad připojený k výučnímu listu. Má usnadnit pochopení významu osvědčení v cizí zemi. Vztahuje se na odbornou kvalifikaci a tím zlepšuje profesní a studijní mobilitu na evropském trhu práce.

Projekt podporují: