36-67-H/01 Zedník

Zedník

Absolvent zná základní úkoly odvětví, oboru a organizace, pro kterou se připravuje. Je připraven pro vykonávání řemeslné práce. Jeho řemeslné dovednosti jsou podloženy základními odbornými znalostmi. Dodržuje zásady a předpisy ochrany zdraví a bezpečnosti práce. Správně volí materiál a výrobky pro stavbu, správně a hospodárně s nimi nakládá.  Dbá o úspory energie.

Zná výrobní zařízení, umí je ovládat a udržovat. Ekologicky nakládá s veškerým odpadem. Má základní vědomosti o technologii výroby. Zná základy odborného kreslení a čtení výkresů, Dokáže používat materiálové a výkonové normy. Provádí předběžnou a konečnou kontrolu během výrobního procesu a kontrolu kvality. Má všeobecné znalosti z oblasti ekonomiky a dokáže se orientovat v cenových oblastech svého oboru.

Je schopen provádět zednické práce při budování, opravách i údržbě pozemních staveb, tj. betonování, zdění zdiva z různých materiálů, monolitické a montované konstrukce, povrchové úpravy, jednoduché tepelné izolace a hydroizolace, osazovat výrobky přidružené stavební výroby a další práce při přestavbách budov.

Dále může plnit pracovní úkoly při výkonu speciálních prací na stavbách jako zateplování budov, sanace vlhkého zdiva, obkladačské práce, práce při budování venkovní kanalizace a výstavba montovaných staveb.

Je schopen plnit pracovní úkoly spojené s nákupem a prodejem stavebních materiálů a výrobků pro stavby a jejich údržbu.

Projekt podporují: