33-56-H/01 Truhlář

Truhlář

Absolvent se uplatní při výkonu povolání truhlář ve velkých, středně velkých a malých firmách na pozici dělníka, specialisty či mistra při vykonávání odborných prací ve výrobě nábytku a zařízení, stavebně truhlářských výrobků, lehkých dřevostaveb, prvků zahradní architektury, sportovních potřeb, hraček, domácích a hospodářských potřeb, obalů, podlahovin, při opravách a renovaci truhlářských výrobků. Získaných vědomostí a dovedností může využít při případné rekvalifikaci na specializace tesař, nábytkář, technik a strojní mechanik (získané vzdělání svým obsahem splňuje základ pro další vzdělávání, neboť jeho složky všeobecné a základní odborné vzdělání jsou obecnějšího charakteru a lze jich tedy využít i pro případnou rekvalifikaci). Absolvent může po získání živnostenského oprávnění samostatně podnikat, získat maturitní vzdělání v oboru Dřevařská a nábytkářská výroba. 

Projekt podporují: