65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

Stravovací a ubytovací práce

Absolvent školního vzdělávacího programu Stravovací a ubytovací práce je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním, tj. disponuje požadovanými dovednostmi, vědomostmi a zaujímá postoje nutné pro výkon profese.

Absolvent je připraven vykonávat jednodušší pracovní činnost ve společném stravování na úseku přípravy jídel, obsluhy a v ubytovacích zařízeních. Uplatní se zejména v oboru společného stravování v pracovní pozici jako kuchař, číšník, pokojská, vrátný a hotelový zřízenec. Uplatnění najde i v dalších oblastech poskytujících stravovací služby např. rychlé občerstvení, výrobny studené kuchyně, výrobny teplé kuchyně a cukrářské výrobny.

Absolvent je připraven pro práci v pozici zaměstnance střední i velké firmy. Zejména v pracovních pozicích, kdy vykonává stejnorodé práce s rámcovým zadáním a přesně vymezenými výstupy pod vedením zkušeného pracovníka.

Absolvent je schopen po příslušné praxi vykonávat i náročnější kuchařské práce.

Projekt podporují: