36-67-E/01 Zednické práce

Zednické práce

Absolvent se uplatní v povolání zedník. Absolvent je schopen provádět zednické práce na pozemních stavbách, tj. betonování, zdění zdiva z různých druhů materiálů, montáž prefabrikátů, povrchové úpravy zdiva omítkami a jednoduché tepelné izolace.

Projekt podporují: