66-52-H/01 Aranžér

Aranžér

Kritéria přijímacího řízení
• přihláška do 1. 3. 2021
• prospěch za poslední dva ročníky základní školy
• další skutečnosti (účast v soutěžích, olympiádách)

Aranžér - práce

Uplatnění absolventa
• tvorba propagačních prostředků včetně návrhů v počítačových programech
• aranžování výkladních skříní a výstavek
• práce s písmem
• práce v reklamních firmách a agenturách

Dosažený stupeň vzdělání
• střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma vzdělávání: tříleté denní

UČEBNÍ PLÁN

Učební plán - Aranžér

Projekt podporují: