16-02-M/01 Průmyslová ekologie

PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE

 • čtyřleté denní maturitní studium
 • obor zaměřený na ochranu životního prostředí, bezpečnost práce, požární bezpečnost a problematiku likvidace odpadů v autoopravárenství
 • uplatnění – ekolog – bezpečnostní technik u výrobních i servisních firem, ve státní správě (odbor životního prostředí, územního plánování a stavebního řízení) samostatné podnikání
 • řidičský průkaz skupiny B za velmi výhodnou cenu
 • příprava pro studium na VOŠ a VŠ      

vetrne-kolo-1-1024x576.jpg

Popis oboru

Maturitní obor pro chlapce i děvčata zaměřený na ochranu životního prostředí a bezpečnost práce. Obsah učiva je zaměřen na monitorování a hodnocení životního prostředí, práci a měření v terénu, ale také na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, hygienu práce, požární prevenci. Absolvent je připravován k tomu, aby se profesionálně zabýval hospodařením s odpady, energiemi, posuzováním lidské činnosti ve vztahu k životnímu prostředí. Obor je také zaměřen na problematiku bezpečnosti práce. Úzké propojení s oblastí silniční dopravy vede k vyšší uplatnitelnosti i ve sféře dopravní.

Uplatnění absolventa

 • technici bezpečnosti práce, ekologové v průmyslových podnicích i podnikatelském sektoru
 • ve státní správě a samosprávě jako pracovníci na odborech a referátech životního prostředí nebo na odborech územního plánování a stavebního řízení
 • firmy, které se zabývají hospodařením s odpady, energiemi
 • poskytovatelé služeb v oblasti vodního hospodářství a v zařízeních pečujících o čistotu ovzduší
 • samostatné podnikání
 • zkrácenou formou lze získat výuční list v automobilních oborech
 • absolventi jsou připraveni pro studium na vysokých školách

Výhody

 • maturitní vysvědčení
 • kvalitní příprava na zaměstnání
 • příprava pro studium na VOŠ a VŠ
 • znalost cizího jazyka
 • orientace v práci na PC a internetu

Více informací zde.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SZE - SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 74,3% (80) 78,6% (42,8) 41,4% (87,5%) 100% (0%)
2019 57,4% (79,5) 54,1% (33,9) 100% (100%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 95,8% (70) 94,4% (48,6) 81,9% (88,9%) 100% (0%)
2019 59,5% (57) 33,8% (28,9) 48,6% (75%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: