36-64-H/01 Tesař

Tesař

V učebním oboru se žáci seznamují s materiálovou základnou, nářadím a technologiemi výroby.

V přípravě na povolání Tesař si žák vytváří předpoklady k tomu, aby byl schopen orientovat se ve výkresové části projektové dokumentace staveb, rozumět zobrazování stavebních konstrukcí a provádět je podle výkresů, samostatně řídit skupinu pracovníků při provádění pracovních činností v oboru, používat potřebné nářadí, dodržovat bezpečnost práce a používat pracovní pomůcky.

Žáci se naučí:

  • ruční opracování dřeva, ruční opracování kovů
  • spojování dřev tesařskými spoji, strojní obrábění dřeva
  • stavět lešení
  • osazovat příčky, zhotovovat bednění, provádět jednoduché tesařské konstrukce
  • jednoduché klempířské práce na střechách (oplechování, lemování, střešní poklopy…)
  • pokrývat střechy taškami (technika kladení krytiny…)

Žáci se naučí provádět zateplení půdních prostor, zhotovit jednoduché sádrokartonové konstrukce a seznámí se s prací klempíře a pokrývače.

Neoddělitelnou součástí výuky je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce. V průběhu školního roku se provádějí exkurze a zájezdy na stavební výstavy a předváděcí akce stavebních firem( seznamování s jejich novými výrobními programy)

Absolventi učebního oboru TESAŘ, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů středních odborných škol.

Projekt podporují: