36-67-H/01 Zedník

Zedník

V učebním oboru se žáci seznamují s materiálovou základnou, nářadím a technologiemi výroby. Osvojují si dovednosti a návyky potřebné ke zdění základů, nosných a výplňových zdí, příček a komínů.

V přípravě na povolání Zedník se žák naučí organizovat svoji práci a je schopný číst jednoduché stavební výkresy, znát vlastnosti stavebních materiálů, jejich správné používání a zpracování, používat potřebné nářadí a náčiní.

Žáci se naučí:

 • provádět betonářské práce, jednoduché hydroizolace, práce se dřevem
 • zdít z cihel a keramických tvarovek, z tvárnic
 • vyzdívat a montovat příčky, provádět zdění vícevrstvých komínů
 • provádět jednoduché i složitější vnitřní i vnější omítky
 • osazovat výrobky (zárubně, okna, držáky, zábradlí…)
 • provádět jednoduché bednění – železobetonářské práce
 • vyzdívat složitější zdivo (kamenné, smíšené zdivo…)
 • stavět venkovní lešení
 • klást obklady a dlažby, sanaci vlhkého zdiva
 • zateplovat budovy kontaktními systémy
 • stavět jednoduché sádrokartonové konstrukce

Neoddělitelnou součástí výuky je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

V průběhu školního roku se provádějí exkurze a zájezdy na stavební výstavy a předváděcí akce stavebních firem (seznamování s jejich novými výrobními programy)

Absolventi učebního oboru Zedník, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů středních odborných škol

Projekt podporují: