41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

Opravář zemědělských strojů

Charakteristika přípravy 

Žáci se naučí pracovat s technickou dokumentací, volit vhodné materiály a technologické postupy pro opravárenskou činnost, zhotovovat jednoduché strojní součásti ručním zpracováním kovů i strojním obráběním.

Příprava se zaměřuje na zvládnutí jednoduchých renovací součástí, demontáž a výměnu částí strojů a zařízení, diagnostiku poruch, opravy, seřizování a technickou údržbu traktorů, automobilů, přívěsů a samojízdných strojů a mechanizačních prostředků používaných v zemědělství.

Žáci zvládnou obsluhu základních diagnostických přístrojů a jejich využití ke zvýšení provozní spolehlivosti a hospodárnosti zemědělské a automobilní techniky.

Učí se na funkčních modelech jednotlivých částí strojů v moderně vybavených dílnách, které odpovídají nárokům současných vozidel.

Nezbytností je znalost zásad a předpisů bezpečnosti, ochrany zdraví a hygieny práce, předpisů požární ochrany a zacházení s protipožárním zařízením.

 

Praktické vyučování

       Snímek zachycený na praktickém výcviku.

Výhody studia 

Oprávnění a průkazy

 • získání záučních listů v oborech klempíř, kovář a soustružník
 • získání řidičských průkazů B, T, C (osobní automobil, traktor, nákladní automobil) zcela zdarma jako součást výuky
 • získání svářečských oprávnění (plamen, elektrický oblouk) dle ČSN EN ISO 9606-01 zcela zdarma jako součást výuky
 • za zvýhodněnou cenu oprávnění na obsluhu vysokozdvižných vozíků
 • za zvýhodněnou cenu kurz obsluhy sklízecí mlátičky

 

Další možnosti

 • pro žáky s mimořádnými výsledky certifikát svářeče dle EN ISO 9606-1 - Evropská zkouška na koutové i tupé spoje
 • za zvýhodněnou cenu oprávnění svařovat v ochranné atmosféře tavící i netavící se elektrodou (MAG, TIG) nebo oprávnění na obsluhu vysokozdvižných vozíků
 • možnost pobírat měsíční stipendium (Kč 300,- - 600,-/měsíc)
 • finanční odměna za podíl na produktivní práci
 • následné studium: prostup do oboru Mechanizace a služby, nástavbové studium nebo studium v oborech podnikání

 

Uplatnění absolventů v praxi

Projekt podporují: