64-41-L/51 Podnikání

Podnikání

Kritéria přijímacího řízení
• přihláška do 1. 3. 2021
• prospěch za všechny tři ročníky střední školy
• přijímací zkoušky z CJL, MAT
• další skutečnosti (účast v soutěžích, olympiádách)
• ukončené střední vzdělání s výučním listem

Podnikání - činnostUplatnění absolventa
• ekonomické a provozně-ekonomické činnosti
• obchodní a administrativní činnosti
• absolvent se uplatní při řízení vlastní firmy nebo v soukromých a státních organizacích

 

Dosažený stupeň vzdělání
• střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma vzdělávání: dvouleté denní

Učební plán:

Podnikání - učební plán

Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 57,6% (66,9) 61,8% (24,4) 76,5% (80%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 11,0% (0) 11,4% (0) 28,3% (40%) 6,4% (60%)
2016 11,1% (32,6) 10,1% (2,6) 2,8% (0%) 0,5% (85,7%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 67,6% (31) 59,0% (17,3) 54,3% (20%) 24,8% (40%)
2017 62,3% (30) 59,6% (18,3) 44,7% (14,3%) 30,7% (35,7%)
2016 0,7% (4) 0,7% (0,1) 26,8% (0%) 4,2% (75%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 19,1% (40,0) 14,7% (10,5) 11,8% (0%) 8,8% (60%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 58,1% (50) 60,7% (26,9) 95,7% (90,9%) 100% (0%)
2018 64,1% (52) 46,0% (21,3) 16,9% (33,3%) 18,1% (41,7%)
2017 14,4% (42) 4,5% (19,0) 8,2% (23,8%) 14,4% (42,9%)
2016 15,4% (43) 55,5% (31,9) 2,4% (12,5%) 0,4% (75%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: