23-56-H/01 Obráběč kovů

Obráběč kovů

Obor je zaměřen na získání znalostí a dovedností v oborech soustružení, frézování, vrtání a broušení. Podle schopností je absolvent zařazen do různých provozů podniku. Absolvent je připraven pro nástavbové studium.

 

Pro více informací navštivte naše webové stránky: http://spssou-pe.cz

Projekt podporují: